• ประกาศขายทอดตลาดหุ้น WCIG (ทรัพย์ที่ได้จากการบังคับคดี S-PFI6M5)

  01 /07/2020

  เรียน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent)

  บลจ.อินโนเทค จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ชำระบัญชี กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6M5 (กองทุนฯ) ขอแจ้งความคืบหน้าในการสืบทรัพย์และบังคับคดีต่อ บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (WCIH) ซึ่งเป็นลูกหนี้
  ตามคำพิพากษา โดยในวันพรุ่งนี้ (5 มิถุนายน 2563) สำนักงานบังคับคดี จังหวัดนนทบุรี จะมีการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ นัดที่ 3 หุ้นสามัญของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) ซึ่งเป็นทรัพย์ซึ่งกองทุนฯ
  ได้ยึดไว้ตามกระบวนการบังคับคดีลูกหนี้

  ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และหากท่านมีความสนใจที่จะเข้าประมูล ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้ ที่ราคาเริ่มต้นประมูลที่ 1,227,150 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
  ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 146 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และนัดอื่นๆ
  ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาวน์โหลด https://www.innotechasset.com/uploads/files/1591278557-VNQsB.pdf

  อนึ่ง บริษัทต้องขออภัยที่แจ้งประชาสัมพันธ์ล่าช้า เนื่องจากทางรัฐบาลเพิ่งผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และกรมบังคับคดีจัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์ตามปกติเมื่อ 1 มิถุนายน 2563
  ที่ผ่านมา และกรมบังคับคดีได้ดำเนินกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์นัดที่สามต่อไปทันที

  หมายเหตุ: บริษัท วุฒิศักดิ์ คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (WCIG) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด
  ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป (Public information) ล่าสุด WCIG ถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มวุฒิศักดิ์ต่างๆเกือบทั้งหมด อาทิ ธุรกิจคลีนิคความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  บลจ.อินโนเทค จำกัด

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.